• HOTLINE0977 89 94 25
  • Kinh Doanh 10977 89 94 25
  • Kinh Doanh 20913 493 679

Thông báo tạm ngưng nhóm kênh thử nghiệm

Đăng ngày 3/23/2016 8:46:12 AM

Từ ngày 25/03/2016, xMio tạm ngưng phát sóng các kênh truyền hình thuộc Nhóm kênh thử nghiệm (HBO, StarMovie, FashionTV, CartoonNetwork, AXN, Cinemax, BBC) trên hệ thống Truyền hình Internet xMio. Kế hoạch phát sóng trở lại hoặc thay thế bằng một số kênh đặc sắc khác sẽ được xMio thông báo đến quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.